GEHOORZAAMHEID

 

     Op deze pagina komen alle resultaten die Storm behaalt op het gehoorzaamheidsvlak te staan.

     Hij heeft natuurlijk al de puppycursus en de EG gedaan. De resultaten van die cursussen staan
     hieronder vermeld samen met de diploma's.
 

Puppycursus

      Allereerst de puppycursus. Hier is hij mee begonnen met mijn vader toen hij dertien weken was.
     Deze heeft hij  goed gedaan.
     Na drie lessen was er een onderlinge wedstrijd waaraan Storm heeft meegedaan. Hij had het   
     volgende aantal punten.
                
     
 
 
                 Onderdeel                                     MAX punten                                    Behaald 
                     1.  Staan / betasten                              10                                            10   
                     2. Gebit tonen                                     10                                            10
                     3.  Aangelijnd voorkomen                    10                                             8
                     4.  Begin spel                                        5                                             5
                     5.  Afbreken spel                                  5                                             5
                     6.  Lopen met zeil                               10                                            10 
                     7.  Oefening af                                    10                                            10 
                     8.  Hond / hond                                    5                                             5
                     9.  Baas / hond                                     5                                             5
                     10. Wandelen                                       5                                             5 
                     11. Oefening zit                                  10                                            10
                     12. Los voorkomen                            10                                             8

     ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID

      Na de zomerstop ben ik begonnen met EG met hem. Dit hebben we in november afgesloten met

     een examen waar Storm de beste van zijn groep was. Dit is zijn diploma.

       

    

      Eind januari ga ik met Storm beginnen aan de VEG.

 

Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid

      28 Januari ben ik met Storm begonnen met de cursus VEG. Ook Storms vriend Dino van Storms

     oppasmoeder Petra zit bij ons in de groep. Wij krijgen les van Hannie en Anita. Dit is erg gezellig 
     hoewel ze wel strenger zijn dan de instructrices bij de EG. Dit is echter ook nodig aangezien
     het examen strenger beoordeeld wordt. We moeten de volgende dingen kunnen op het examen. 
     Een aantal zijn hetzelfde als bij de EG, andere zijn nieuw.
   
     Voorlangs/Achterlangs
     Volgen aan de lijn
     Af en Zit
     Staan en Betasten/Gebit Tonen
     Los Voorkomen/Aan de Voet
     Figuur de Acht Lopen
     Terug sturen plaats
     Blijven in zicht
     Omgang baas/hond
 
   Zaterdag 13 mei moeten we examen doen. Storm kan het  goed maar hij heeft een hekel aan
   wachten. Hopelijk doet hij het goed. Het resultaat kun je hier lezen.
   Zoals gezegd hier het resultaat van het VEG examen.
 
   Storm is de een na beste van zijn groep met 72 punten van de 90. Op zich is dit ruim geslaagd 
   ware het niet dat hij voor twee verplichte onderdelen is gezakt.
 

 
   Storm begon goed met voorlangs/achterlangs. Hij blafte wel een paar keer. Bij het volgen 
  sprong hij ontzettend en probeerde in mijn arm te bijten. Dit is geen goed begin natuurlijk
  Ook het voorkomen deed hij niet. Hij
schoot mij voorbij om te kijken waar Dino was. 
  Aan de voet. Wat is dat. Nog nooit van gehoord. Ik wist het al.
Ik ben gezakt. De rest van 
  het examen deed hij erg goed. Maar toen mocht ik tegen hem praten.
 
   De cijferlijst staat hieronder.


  

  
Zie ook Storms Dagboek 2006 aflevering 1
 

Onderlinge Clubwedstrijden 2006

 

Op 4 juni had ik met Storm een gehoorzaamheidswedstrijd VEG. Dit gaat op vrijwel 
dezelfde manier als het examen en het werd dan ook op dezelfde punten beoordeeld.
Deze keer was ik minder zenuwachtig en deed Storm het dan ook beter. Ook werd 
er soepeler gekeurd.
 
 
 
                     1.  Voorlangs/Achterlangs                         10                               10
                     2. Volgen aan de lijn                                         10                                      7,5
                     3.  Af en Zit                                               10                               9,5
                     4.   Staan en Betasten/Gebit Tonen              10                               8,5
                 5.  Los Voorkomen/Aan de Voet              10                               9,5
                 6. Figuur de Acht Lopen                          10                                 9 
                 7.  Terug sturen plaats                             10                                 7 
                 8.  Blijven in zicht                                   10                                10
                 9.  Omgang baas/hond                            10                                  8
                    Totaal aantal punten                             90                                79           
 
Storm werd met dit resultaat tweede en heeft een lekkere kluif gewonnen.
 
 

Meerstedenwedstrijd KVVP & KC Gorinchem

 

25 Juni werd door de kynologenvereniging Voorne Putten en de kynologenclub Gorinchem de eerste
meerstedenwedstrijd voor gehoorzaamheid gehouden. Dit hield in onderlinge wedstrijden van
niveau EG t/m GG3. Ik heb meegedaan aan de wedstrijd voor VEG.
Hier waren we met zijn twaalven ingeschreven.
We begonnen met de Af en Blijf oefening. Hier lagen 6 honden naast elkaar. Nu is het de kunst dat
als er eentje gaat lopen dat de rest blijft liggen. Dit gebeurde dus niet. Op een gegeven moment liepen
er vijf te spelen alleen Storm bleef liggen. Dit zelfs toen ze bijna over hem heen sprongen.
Dit vond ik ontzettend knap van hem.
Hierna deden we de voorlangs achterlangs. Dit ging ook goed. Hierna was het volgen aan de beurt.
Hier sprong hij soms weer, maar verder ging het goed.
Nu was het pauze. De rest zouden we s middags doen.
s Middags moest hij de oefening Af en Zit doen. Hij ging gelijk Af maar ik moest twee keer Zit
 zeggen.
Staan en betasten ging goed. Net zoals tandjes kijken. Nu moesten we alleen nog het 
vak doen.
Hier bleek ook het voorkomen bij te zitten. Nu komt Storm uit het vak nooit zo netjes
 voor als
hij wel doet bij de losse oefening. Hij ging wel weer in een keer terug naar zijn vak.
Zijn scorelijst zal ik hieronder zetten.
                                                                       max                   punten            totaal
Voorlangs/Achterlangs                 20                      10               20
Volgen aan de lijn                                40                             8                   32   springt soms op, hindert in wending
Blijven in zicht                              20                      10              20
Omgang baas/hond                    10                       10              10
Af en Zit                                        20                        7              14 zit extra commando, vlot af
Staan en Betasten                         20                        8              16 goed
Gebit Tonen                                20                     10               20 goed 
Los Voorkomen/Aan de Voet     20                       8               16 Scheef bij voorkomen
Terug sturen plaats                       30                     10               30
Omgang baas/hond                    10                      10              10
              
              Totaal aantal punten                             200                                       178

 

 
Hij is tweede geworden en heeft weer een beker erbij. Ik zal daarvan hier een foto zetten.

 

 

Meerstedenwedstrijd KVVP & KC Gorinchem

 

22 Oktober werd door de kynologenvereniging Voorne Putten en de kynologenclub Gorinchem de return van de meerstedenwedstrijd voor gehoorzaamheid gehouden. Dit hield in onderlinge wedstrijden van niveau EG t/m GG3. Ik heb wederom meegedaan aan de wedstrijd voor VEG.
Hier waren we met zijn dertienen ingeschreven. Ook Dino van Storms oppasmoeder deed mee. Eerst gingen we een stukje inlopen. Hierbij gromde de herder die achter Storm liep tegen hem. Op een gegeven moment viel hij zelfs uit naar Storm. Hierna had Storm het helemaal gehad met die hond. Zodra hij te dicht bij was viel Storm uit.
We begonnen met de Af en Blijf oefening. Hier lagen 6 honden naast elkaar. Dit deed Storm erg goed, net als iedereen trouwens.
Hierna deden we de voorlangs achterlangs. Dit ging ook goed. Alleen toen die herder langskwam was er even wat opschudding.Deze begon namelijk te grommen. Hierna was het volgen aan de beurt. Dit deed hij erg goed. Ik heb hem n keer een correctie gegeven en daarna volgde hij keurig.
Nu was het pauze. De rest zouden we s middags doen.
s Middags moest hij de oefening Af en Zit doen. Hij ging gelijk Af en gelijk weer zitten. Staan en betasten ging goed. Net zoals tandjes kijken. Nu moesten we alleen nog het vak doen. Hier zat het voorkomen ook bij. Dit deed hij keurig. Naar het vak doet hij niet zo goed meer. Dus ben ik een stukje meegelopen en toen ging hij wel.
Zijn scorelijst zal ik hieronder zetten.
                                                                max                   punten            totaal
Voorlangs/Achterlangs               20                         10               20
Volgen aan de lijn                             40                                 8                   32    strak bij rok 2x, correctie 1x
Blijven in zicht                            20                         10                20
Omgang baas/hond                   10                         10                10
Af en Zit                                       20                         10                20 
Staan en Betasten                        20                           8               16    handstall, verplaatst
Gebit Tonen                              20                         10               20 
Los Voorkomen/Aan de Voet   20                           6               12    8m
Terug sturen plaats                     30                          7               21   3x commando
Omgang baas/hond                   10                        10                10
              
Totaal aantal punten                                  200                                         171

Met deze punten werd Storm toch nog derde. We hebben er weer een beker bij.

 

Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid( de 2e poging)

      Zoals bekend was ik met Storm gezakt voor mijn VEG examen op 13 mei. Eind augstus startte      de cursusopnieuw. Deze eerste les was ik al niet aanwezig ivm het landenkampioenschap frisbee
       We hadden weer les van Hannie en Anita.

     Zaterdag 25 november moesten we examen doen. Storm kan het  goed maar hij is de 
     hele cursus niet terug gegaan naar zijn plaats. Terwijl dit vorig jaar zijn beste onderdeel was.
 
     Hopelijk doet hij het op het examen wel. Ik heb van te voren goed heb geoefend en opeens
     deed hij het weer goed.
 
     Hier het resultaat van het VEG examen.
 
     Storm is de beste van zijn groep met 84 punten van de 90.
 

 

 
 
 
 

GEHOORZAAMHEID 2007

GGB Cursus

Zoals hierboven vermeld is Storm voor zijn VEG examen geslaagd. Wij zijn nu bezig met de GGB. 
Dit is net weer een stapje hoger en omvat de volgende onderdelen:

Volgen aangelijnd
Volgen los
Zit tijdens los volgen
Voorkomen/aan de voet
Apporteren
Vak sturen
Staan en betasten
Gebit tonen
Af en zit
Voorlangs/achterlangs
2 minuten  af blijven

2 juni moeten we examen doen en het is nog steeds een verrassing hoe het Storm het dan gaat doen. 
De ene keer doet hij het geweldig terwijl hij de andere keer niets doet.

Storm heeft zijn clubexamen gehaald en 20 oktober 2007 ook zijn cynophilia GGB als beste van de groep. 

 

GG1 Cursus

Eind augustus is Storm begonnen aan zijn GG1 cursus. Deze werd gegeven op de 
maandagavond. Storm was erg afgeleid tijdens de lessen doordat de behendigheid
ernaast bezig was.
Op het examen was er gelukkig geen behendieheid waardoor hij het erg goed deed. 
Van de negen combinaties die examen deden slaagden er maar 2 waarvan Storm dan 
weer de beste was. We gaan proberen om op landelijke wedstrijden het cynophilia 
diploma te halen

GEHOORZAAMHEID 2008

GG2 Cursus

Inmiddels is de eerste les van de GG2 cursus al weer geweest en Storm deed het weer erg goed.
We zitten nog steeds op de maandagavond maar een uur later waardoor de behendigheid 
al is afgelopen als we trainen dus minder afleiding.

 

GG Wedstrijden

Ik heb een startlicentie met Storm aangevraagd, en we gaan 9 maart onze eerste GG1 wedstrijd lopen. 
Hier gaan we proberen ons GG1 diploma te halen.